Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Cаясаттану ғылым ретінде

ммен тығыз байланысты. Құқықадамдардың қоғамдағы қатынастары мен тәртібін, жүріс-тұрысын реттейді. Ол саяси шешімдерді дайындап, іске асырудың құқықтық тетіктерін көрсетеді, кұкықтық және мемлекеттік нормалар мен институттардың қиысқан, түйіскен жерлерін карастырады. Құқықты К.Маркс заңға айналдырылған экономикалық үстем таптың еркі деп атаған.

Саясаттанукүкықтануғажалпытеория, оныңтеориялық-
әдістемелікнегізііспеттес. Саясиекіметжүйесінсізәлеуметтік,
оныңішіндеқұқықтықережелерменқатынастаржалпыға
міндеттісипаталыпорындалмайды. Соныменқатарқұқықтык
тұрғыдақалыптаспайсаясиекіметтеәдеттегіқызметінатқара
алмайды.                                                                 

Саясаттануғажақынғылымдардыңбірі— әлеуметтапу(социология). Саясаттанусаясаттыбелгілібірзаңдылықтарғабағынып, ісжүзіндебелгілібірпринциптердіжүзегеасыратын, дамып, өзгеріпотыратынпроцессретіндеқарайдыәлеуметтануоғанпроцессретіндеемес, адамдықөлшемретіндеқарап, әлеуметтікортаныңсаясисалағаетерәсерінзерттейді. Оныңайналысатынмөселелеріадамдыжәнеқауымдастықтыдамытуғасаясатнебереаладыжәнесаясаттыжетілдіруүшінадамдарнеістейалады. Сайыпкелгенде, саясаттанудыңнегізгіназарысаясаттаболса, әлеуметтанудыңназарысаясаттыжасаушыадамдаболады. Олардыңарасындағыбайланысәсіресесаясаттанудысандықәдіс-тәсілдердіпайдалануғабайланыстыкүшейетүседі.

Тарих болса жүйелі, дәйекті түрде оқиғаның болған уақытына байланысты саяси институттар мен идеялардың дамуы туралы деректерді жинап, суреттейді.

Аты аталған ғылымдармен қатар саясаттану баска да адамгершілік ғылымдарымен байланысты. Солай бола тұра саясаттанудың өзіне тән зерттеу объектісі бар. Оған қоғамның саяси саласы, ондағы болып жатқан барлық саяси құбылыстар мен процестер жатады.

123
скачать работу

Cаясаттану ғылым ретінде

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ