Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Тұран жазығының физикалық-географиялық орыны, қалыптасуы

еп атайды. Оның оңтүстігімен оңтүстік шығысы біртіндеп көтеріледі. Оңтүстік және оңтүстік шығыс қарақұм зангуз қарақұмына қарағанда теңіз деңгейінен биік. Екеуінде беті тегіс әрі біртіндеп батысқа қарай  аласарады. Оңтүстік- шығыс қарақұмында ежелгі өзен арнасы кемф узбойы бар. Оның көп бөлігін қазір қарақұм каналы алып жатыр. Зангуз үстіртінің беткі қабатын плеоценде мен плеоценде аққан плео Амудариянын құмды және құмды – сазды шөгінділері жауп жатыр. Зангуз үстіртінің кемерімен копетдагтың шығысынын аралығымен батысқа қарай төрттік дәуірде аққан оның алювиальды шөгінділері орталық және оңтүстік-шығыс Қарақұмының бетін жауып жатыр. Қарақұмның оңтүстік бөлігінің беткі қабаты Теджен, Мургаб өзендерінің сағасында шөккен алювиальды шөгінділерден тұрады. Еңбасым бөлігін қарақұм шөлі жел әрекетінен тұзілген құм жолдары алып жатыр. Ол оңтүстігінде аласа белесті – белді сусымалы құмдарда ұласады. /1/

         Олардың аралығындағы кеңістікте тегіс сазды тақырлар кездеседі. Құмның басым бөлігі өсімдіктермен бекіген. Сусымалы құлаш құм жолдары барқандардын негізгі бөлігі оңтүстік шығыс Қарақұмда таралған.

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

 

1.     Чурахин. Физическая география Казахстана. Алматы: Мектеп, 1968. 83-90 стр.

2.     Физическая география Республики Казахстан /под. ред. К.М.Джаналиевой – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – С.11 -18.

3.     Бейсенова А.С.  Қазақстанның физикалық географиялық тұрғыдан зерттелуі.  2002 ж. 25 б.

4.     Николов Н.И., Гвоздецкий Н.А. Казахстан. Алма – Ата: Наука, 1969. - С. 100-115.

5.     . Бейсенова А.С. исторической основы географического  иследование Казахстана. Алматы; Казтос   ИНТИ, 2001г.

6.     Бейсенова Ә.С. Қазақстан аумағының физикалық-географиялық тұрғыдан зерттелуі. –Алматы: Мектеп, 1990.79-100 б.

7.     Бірмағамбетов А.А. Қазақстанның физикалық географиясы.-Алматы: Рауан, 2004. 16-25 б.

8.     Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. –

          М:  Высшая школа, 1986. – С. 250-255.

9.     Абдуллин А.А. Геология Казахстана.-Алма-Ата: Наука, 1981. -С.34-45.

10.Беспалов В.Ф. Геологическое строение Казахской ССР.-Алма-Ата: Наука, 1971. - С. 100-115.

11.Абдуллин А.А. Геология и минералогические ресурсы Казахстана. – Алма – Ата: Ғылым, 1994. - С.115-130.

12.Физическая география Республики Казахстана /под ред. Жаналивой.   –Алматы: Қазақ Университеті.1998.33-36 стр.

13.                       В.М.Чупхин от пустынь до степных вершин Алма- Ата: Казахстан, 1966. 50- 55 стр.

14.Ә.Бірмағамбетов. Қазақстанның физикалық географиясы.Алматы: Рауан, 2004. 75-83 б.

15.Савричевская З.А. Геоморфология Казахстана и Средней Азий – Л: 1965. – С.120 – 132.

16.. Альпатев А.М., Архангельский А.М., Позонлелов Н.Я., Степанов А.Я. Физическая география СССР. – М: Высшая школа, 1976. – С. 153-191.

17.Савричевская З.А. Геоморфология Казахстана и Средней Азий – Л: 1965. – С.148 – 161

18.Чупахин В.М. Физическая география Казахстана. Алматы: Мектеп, 1968. 83-90 бет.

19.Физическая география Республики Казахстан /под. ред. К.М.Джаналиевой – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – С.135-140

20.Николов Н.И., Гвоздецкий Н.А. Казахстан. Алма – Ата: Наука,

a.      1969. - С. 120-27.

21.Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. –

a.      М:  Высшая школа, 1986. – С. 256-260.

22. Климат Казакстана / под. ред. Утешева А.С. – М: Наука, 1975. - 

23.Альпатев А.М., Архангельский А.М., Позоплелов Н.Я. , Степанов А.Я. Физическая география СССР. М.: Высшая школа 1976, 153-191с.

24..Н.А.Гвоздецкий, Н.И.Михайлов Физическая география СССР. М.:  Высшая школа 1986, 250-311с.

25..Николов Н.И., Н.А.Гвоздецкий Казахстан. Алма-Ата: Наука, 1969. 110-155 с.

26. Климат Казахстана (под. ред. Утешева А.С. М., Наука, 1975. 110-115 с.

27.Флиьнец П.П. Очерки по географии внутренных вод Центрального, Южного, Восточного Казахстана. Алма-Ата, Наука, 1981, 75-94 с.

28. Казахстан природные условия и естественные ресурсы СССР. – М.: Наука, 1969, 128-139 с.

29.. Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география СССР. – М.: Просвещение, 1990, 204-211 с.

30. Равнины и горы Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1975, 139-158 с.

31. Соколов А.А. Основные почвообразования и почвы Восточного Казахстана. Повышение плородия почь Казахстана. – Алма-Ата, Наука. 1984, 39-60 с.

32..Усманов У.У. География генетическая исследования и качественный учет земель Казахстана // Успехи почвоведения в Казахстане. Алма-Ата, Наука, 1975, 55-64 с.

33.Формозов А.Н. Животный мир Казахстана Алма-Ата: Наука, 1987, 110-125 с.

34. Молдағұлов Н.М. Ландшафттану негіздері және Қазақстанның ландшафтысы. Алматы: - Мектеп, 1990, 115-122 б. 

35. М.И.  Давыдова, Э.М. Раковская  физическая география  СССР –М:  Просвещение, 1990г. 203-207 с.

 

36. Казахстан природные условие и естественные ресурсы СССР. М; Наука, 1969г.

 

37.. Сваричевская З.А.  Геоморфология  Казахстана и средней Азии

 

38. Казахстан. Природные условие и природные ресурсы СССР. М;  Наука, 1969г., 68-78 стр.

 

39. Климат Казахстана, // под ред.  Утешова А.С.   Гидрометеойздат  1959г.,  89-93стр.

 

40. Львович М.И.  Реки СССР М; Мысль, 1971г., 131-141стр.

 

41. Альпатив А. М.,  Архангельский  А.М.,  Подоплелов Н.Я., Степанов А.Я. Физическая география СССР, М; Высшая школа,  1976г., 96-117стр.

 

42. Атлас СССР. М., 1983 г.

 

43. Большой Атлас КазССР. С.18-66

Пред.6
скачать работу

Тұран жазығының физикалық-географиялық орыны, қалыптасуы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ