Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

15-16 ғасырлардағы Қазақ-Қырғыз қарым-қатынасы

остың негізгі кейіпкерлері өзге халықтың өкілдері деген сөз емес. «Жаныш пен Байыш» қырғыз эпосының эпикалық кейіпкерлері болып табылады. Бұған бірден-бір дәлел бұл эпостың қырғыз халқының арасында кеңінен танымалдығы және Қырғызстандағы Жаныш және Байыш атымен белгілі этнонимдердің және жер-су аттарының кездесуі. Сонымен қатар осы ХҮ-ХҮІ ғасырлардағы қазақтар мен қырғыздардың Жетісу мен Қырғызстан аумақтары үшін, қазақ хандарының басшылығымен Моғолстан билеушілеріне  қарсы жүргізген, бірлескен күресі де осы пікірдің айқын дәлелі бола алады.

 

Пайдаланылған әдебиеттер:

 

1. Низам ад-дин Шами. «Зафар-наме»/Перев. О.Ф. Акимушкина. Москва. 1983 г.

2. Махмуд ибн Вали. «Бахр ал-асрар»/Перев. А.Мокеева. Москва. 1990 г.

3. Абд-ар-Раззак Самарканди. «Матла ас-садайн ва маджма ал-бахрайн»/ Перев.      О.Ф. Акимушкина. Москва. 1983 г.

4. Мұхаммед Хайдар Дулати. «Тарих-и Рашиди». Алматы., 2003.

5. История Киргизской ССР. 1-том.Фрунзе., 1984.

6. Бартольд В.В. Киргизы. Исторический очерк. Соч.т-2(ч..1).Москва.,1963.

7. Молдобаев И.Б. Этнокультурные связи кыргызов в средневековье. Бишкек.2003 г.

8. Молдобаев И.Б. Эпос «Жаныш и Байыш» как историко-этнографический источник. Фрунзе.1983 г.

9. Манас: Эпос. Сагымбай Орозбак уулынын варианты боюнча. 2-китеп. Фрунзе.1978

10. Юдин В.П. Центральная Азия в ХІҮ-ХҮІІІ веках глазами востоковеда. Алматы.2001 г.

11. Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов (кон. ХІХ-нач.ХХ в.) Алма-Ата. 1968 г.

12. Рашид-ад дин. Сборник летописей. Т.1. Кн.2.М.; Л.; 1952 г

13. Абрамзон С.М. Киргизы и их этнические и историко-культурные связи. Ленинград.1971 г.

14. Петров К.И. Очерки феодальных отношении у киргизов в ХҮ-ХҮІІІ вв. Фрунзе. 1961 г.

15. Материалы по истории казахского ханства ХҮ-ХҮІІІ вв. Алма-Ата.1969 г.

16. Мураталиев М. Баатырдык кеңже эпостордун тилиндеги бөтөнчөлүктер. Фрунзе. 1976 г.

123
скачать работу

15-16 ғасырлардағы Қазақ-Қырғыз қарым-қатынасы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ