Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар

айшы екенін сезеді жәнесоңы біле тұра қылмыстық ниетін жүзеге асырады.

Қылмыстың субъектісі — 16-ға толған, кез келгенадам.

Қылмыстың заты — жалған құжат. Объективтік жағынанқылмыс көрінеу жалған құжатты пайдалану әрекеті арқылы көрініс табады.

Қылмыс формальдык құрамға жатады және ол жалған құжатты тиісті органғанемесе лауазым адамына ұсынған уақыттан бастап аяқталған деп танылады.

Субъективтік жағынан көрсетілген қылмыс тікелеи қасақаналықпен істеледі.Адам көрінеу жалған құжаттыпандаланғанын сезеді,біледі жәме соныпайдаланып, өз мақсатын жүзегеасырады.[3.7.,148]

Қылмыстың субъектісі жалпы — 16-ға толған адам.

2.3 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздеріне қарсы қылмыстар және басқару тәртібін қамтамасыз ететін жекелеген ережелерге қол сұғатын қылмыстар

Қазакстан Республикасының Мемлекеттік туын, Мемлекеттік елтаңбасын немесе Мемлекеттік әнұранын қорлау.

Қылмыстың тікелей объектісі — Қазақстан Республикасының басқару тәртібі, Мемлекеттік рәміздерінің беделі.

Қылмыстың заты — Мемлекеттік ту, Мемлекеттік елтаңба, Мемлекеттік әнұран.

Қылмыстың объективтік жағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын, Мемлекеттік елтаңбасын,Мемлекеттікәнұранын қорлау арқылы сипатталады.

Қылмысты әрекеттер жария түрде жүзеге асырылуы қажет.

Қылмыс формальдық құрамға жатады жәнеол заңда көрсетілген заттарды қорлау әрекеттерін жасағануақыттан бастап аяқталған деп табылады.

Қылмыс субъективтік жағынан алғанда тікелей қасақаналықпен істеледі. Кінәлі адам мемлекеттік рәміздерді қорлайтынын сезеді жөне соңы істеуді тілейді.

Қылмыстың субъектісі 1б-ға толған адам.

Мемлекеттік туды заңсыз көтеру.

Объективтік жағынан алғанда қылмыс Қазақстан Республикасының Мемлекеттіктуын сауда кемесіндезаңсыз көтеру арқылы сипатталады.

Қылмыс құрамы формальдык, қылмыс Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын сауда кемесінде заңсыз көтерген сәттен бастап аяқталған деп табылады.

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі.

Қылмыстың субъектісі — арнаулы, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын сауда кемесінде заңсыз көтеруге бұйрық берген кеме капитаны.

Өзінше билік ету.

Қылмыстың тікелей объектісі талас туғызатын құқықты жүзеге асыру тәртібі.

Қосымша тікелей объект азаматтардың немесе ұйымдардын құқықтары немесе зандымүдделері болуы мүмкін.

Қылмыстыңзаты талас туғызатыннәрселер болады. Елеулі түрде зияншеккен азаматтарнемесе заңды тұлғалар жәбірленушілер болып табылады.

Объективтік жағынан қылмыс адамның, талас туғызатыннақты немесе жорамал қүқығын заңда белгіленген тәртіптен тысқары өз бетімен жүзеге асырып, жәбірленушіге елеулі түрдезиян келтіру арқылы жасалады.

Өзінің нақты немесе болжамды талас туғызатын құқығын белгіленген тәртіптен тыс өз бетімен жүзеге асыру деп, өзінетиесілі құқықты занда белгіленген тәртіппен емес, өз бетінше жүзеге асыруы болып табылады.

Зардап — қылмыс құрамының міндетті белгісі болып табылады. Зардап заң қорғайтын мүдделерге елеулі зиян келтіру арқылы көрініс табады.

Субъективтік жағынан алғанда қылмыс тікелей немесе жанама қасақаналықпен жүзеге асырылады.

Қылмыстың субъектісі 16-ға толған адам.[3.9.,276]

Күш қолдану кез келген тәсілмен — өмірге қауіпті немесе қауіпсіз түрде жүзеге асырылуы мүмкін.

Жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын өкімет өкілінің немеселауазымдыадамның атағын өз бетінше иелену.

Қылмыстың объектісі басқару тәртібін қамтамасыз ететін жауапты өкімет өкілі мен лауазымды адамның бірқалыпты қызметі, ал қосымша тікелей объектісі басқару органының беделі болып табылады.

Объективтік жағынан қылмыс әрекет күйінде жауапты лауазым атқаратын өкімет өкілінің немесе лауазымды адамның атағын өз бетінше иелену арқылы жүзеге асырылады.

Қылмыс құрамы формальдық, занда көрсетілген іс-әрекет орын алған уақыттан бастап аяқталған деп танылады.

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен, жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын өкімет өкілінің немесе лауазымды адамның атағын өз бетінше иелену мақсатымен істеледі.

Қылмыстың субъектісі — 16-ға толған адам.

Қызыл Жарты ай және Қызыл Крест эмблемалары мен белгілерін заңсыз пайдалану.

Қызыл Жарты ай імен Қызыл Крест ұйымдарына зор міндеттер жүктелген. Осы ұйымның жарғысына сәйкес Қызыл Жарты ай мен Қызыл Крест ұйымдары бейбіт уақытта халықты санитарлық қауіпсіздікті нығайтуға, стихиялық апаттардан зардап шеккендерге материалдық жәрдем көрсетуге, медициналык-санитарлық көмек беруге жұмылдыруға бағытталған.

Объективтік жағынан қылмыс әрекет арқылы — заңсыз эмблемаларды және айырым белгілерін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі. Қылмыстық ниет әртүрлі болуы мүмкін.

Қылмыс субъектісі 16-ға толған адам.

Байланыс желілеріп күзету ережелерін бұзу.

Қылмыс объективтік жағынан алғанда қалааралық байланыстың кабель жүйелерінің күзету ережелеріңбұзу нәтижесінде кабель жүйелеріне зақым келіп, байланыстыңүзілуіне әкеліпсоғатын әрекеттер арқылы сипатталады. Қылмыстық кодекстің333-бабының диспозициясы бланкеттік.

Қылмыстың зардабы — байланыстың үзілуі түрінде көрсетілген, байланыстың үзілуі едәуір уақытқа созылуы қажетжәне оны қалпына келтіру үшін жөндеу жұмысы жүргізілуі қажет.[3.10.,309]

Қылмыс субъективтік жағынан қасақаналыкпен немесе абайсыздықпеністеледі.

Қылмыстың субъектісі 16-ға толған адам.

Жиналыстарды, митингілерді, пикеттерді, көше шерулерін және демонстрацияларды ұйымдастыру меи өткізу тәртібін бұзу.

Қылмыстың тікелей объектісі жиналыстарды, митингілерді. пикеттерді, көше шерулерін, демонстрацияларды ұйымдастыру мен өткізудің белгіленген тәртібі.

Объективтік жағынан талданып отырған қылмыс құрамы әрекет немесе әрекетсіздік арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Қылмыс құрамы материалдық, заңда көрсетілген зардап орын алса, ол аяқталған деп танылады.

Субъективтік жағынан қылмыс тікелей қасақаналықпен істеледі, яғни кінәлі адам занда белгіленген тәртіпті бұзғанынсезеді және соңы жүзеге асыруды тілейді.

Қылмыстыңсубъектісі — жиналысты, митингіні, пикетті,көше шеруін немесе демонстрацияны ұйымдастырушы (арнаулы сүбъект).

Төтенше жағдайларкезінде тыйым салынған ереуілге басшылық жасау, кәсіпорынның, ұйымныңжұмысына кедергі келтіру.

Қылмыстың объектісі болыпбелгіленген төтенше жағдай туралы заңдыбұзу және ұйымдардың басқару қызметінекедергі жасау болып табылады.

Объективтікжағынан қылмыс әрекет күйінде жасалады. Яғни төтенше заң тыйым салғанереуілді басқару арқылы мекеме, кәсіпорын, ұйым жұмысына кедергі келтіріледі.

Қылмыс субъективтік жағынантек тікелей қасақамалықпен жүзеге асырылады. Қылмыстыңсубъектісі ереуілді басқарушылар ғана болады.

Қоғамдык бірлестік мүшелерінің мемлекеттік органдардың қызметіне заңсыз араласуы.

Қылмыстың, тікелейобъектісі қоғамдык бірлестік қызметін реттейтін қоғамдық қатынастар.

Объективтік жағынан қылмыс әрекет арқылы — қоғамдықбірлестік мүінелерінің мемлекеттік органдардың занды қызметіне әртүрлі кедергілер жасау, мемлекеттікоргандарға тиесілі қызметті өздеріне жатқызу, мемлекеттік органның лауазымдыадамының атқаратын функциясын иеленіп әртүрлі әрекеттер жасау жолымен жүзеге асырылады. Қылмыссубъективтік жағынан қасақаналықпенжүзеге асырылады.

Қылмыстыңсубъектісі 16-ға толған, қоғамдық бірлестікмүшелері.[3.1.,31]

Заңсыз қоғамдық бірлестіктер құру немесе олардың қызметіне қатысу.

Объективтік жағынан талданып отырылған құрам белсенді әрекет күйінде: заңсыз діни немесе қоғамдық бірлестіктер құру; оларға басшылық жасау; шет мемлекет, шетел азаматтары немесе халықаралық ұйымдар қаржыландыратын діни партиялар, саяси партиялар, кәсіподақтар құру және оларға басшылық жасау арқылы жузеге асырылады.

Субъективтік жағынан қылмыс тікелей қасақаналықпен жүзеге асырылады.

Қылмыстың субъектісі арнаулы, заңсыз қоғамдық бірлестіктер құрған немесе оған басшылық жасаған 16-ға толған адам.

Шет мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарына жәрдем көрсету.

Қылмыстың тікелей объектісі шет мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарына жәрдем көрсетудің заңды белгіленген ережелерін бұзу болып табылады.

Қылмыс объективтік жағынан мынадай әрекеттер арқылы жүзеге асырылады: басқа мемлекеттердің саяси партияларын, кәсіподақтарын қаржыландыру, оларға үй-жай, мүлік беру, өзге де жәрдем.

Қылмыстың объективтік жағының міндетті белгісі, оның зардабы — азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерінің, не қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерінің елеулі түрде бұзылуы болып табылады.

Қылмыс субъективтік жағынан тікелей қасақаналықпен істеледі. Кінәлі адам шет мемлекеттердің саяси партиялары мен кәсіптік одақтарына жәрдем көрсетуге болмайтынын сезеді, біледі, бірақ солай істеуді тілейді.

Қылмыстың субъектісі 16-ға толған адам.

                                                                               

 

 

 

12345
скачать работу

Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ