Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Функция және оның түрлері,оларды есептеп шығару теоремалары

m>єZболатындай реттелген (х; у; z) үштігінің fжиынын айтады және әрбір реттелген (х; у) сандар парыбұл жиынның бір тек бір ғана үштігіне енеді, ал әрбір zбір үштіктіңеңболмағанда біреуіне кіреді. Мұндай кезде реттелген (х; у)сандар парына zсаны сәйкес қойылды делініп, z=f(x; у)деп жазады. zсаны fфункциясының(х; у)нүктесіндегі мәні. z– тәуелді айнымалы, ал х және у – тәуелсіз айнымалылар (немесе аргументтер); {(х; у)} жиыны - функцияның анықталу облысы, ал z жиыны-функцняның мәндер жиыны.

Екі айнымалының функциясын z=f(x; у)деп белгілейді.

Екі айнымалының функцияның шегі ұғымын қарастыру үшін берілген М0(х0; у0) нүктесінің δ– аймағы және жазықтықтың жинақты нүктелер тізбегі ұғымын енгізейік.

Аныктама 2. х және у координаталары (х-х0)² + (у-у0)² теңсіздігін қанағаттандыратын, немесе, қысқаша, ρ(М; М0) < δ, барлық {М(х; у)} нүктелер жиыны, М0 (х0; у0)нүктесінің δ-аймағы деп аталады.

М1(х1; у1), М2 (х2; у2), ..., Мп (хп; уп),... нүктелер тізбегін қарастырайық. Оны қысқаша п} деп белгілейік.

Анықтама 3. п} нүктелер тізбегі М0 нүктесіне жинақты деп аталады, егер кез-келген ε>0 саны үшін N0номері барлықn>N0 үшін ρ(М; М0)<δ теңсіздігі орындалатындай болып табылыса. Бұл жағдайда М0 нүктесі {Мп} тізбегінің шегі деп аталып,

 

  lim Мп - М0 немесе   Мп→М0   егер   п→∞,  депбелгіленеді.

   п→∞

Анықтама 4. А саны z=f(M)фунциясының М0нүктесіндегі шегі деп аталады, егер М0 нүктесіне жинақталатын кез-келген Мп нүктелер тізбегі f(M1), f(M2), ..., f(Mп), ... функцияның мәндер жиыны А-ға жинақталса.

Бір айнымалылы функция үшін орындалған көптеген шек туралы қасиеттер бірнеше айнымалылы функция үшін де дұрыс болыптабылатынын айта кеткен дұрыс.

Теорема 1. ƒ(М) және g(М)функциялары бір {М} жиынында анықталып М0нүктесіндегі шегі В және С болсын. Онда f(M)±g(M), f(M)۰g(M)және f(M)/g(M)(С≠0)функцияларының М0нүктесінде шегі болып, сәйкес В ± С,В۰Сжәне В/С болады.

Айталық, қандай да бір {М} жиынында ƒ (М)  функциясы анықталып, М0нүктесі {М} және М0 нүктесінің кез-келген δ-аймағы {М} жиынының барлық нүктелерін қамтысын.

Анықтама 5. z=ƒ(M)функциясы М0нүктесінде үздіксіз деп аталады, егер функцияның бұл нүктеде шегі болып және ол функцияның осы нүктедегі мәніне тең болса, яғни.

limf(M) = f(M0) немесе limf(x;y) = f(x0;y0).

ММ0                                                           хх0

                                                       у→у0

Функцияның үздіксіздік қасиеттері  орындалмайтын нүктелері функцияныңүзіліс нүктелерідеп аталады.

 

 

Көп айнымалылы функцияның дифференциалдануы және   

                      дербес    туындылары.

z=ƒ(M)функциясы М(х; у)нүктесінің қандай да бір аймағында анықталсын. М нүктесінің х айнымалысына қалауымызша алынған Δх өсімше беріп, ал у айнымалысын өзгертусіз қалдырамыз, яғни жазықтықтың М (х; у)нүктесінен М1(х+ Δх; у)нүктесіне көшеміз. Сонымен қоса Δх, М нүктесі М1нүктесінің көрсетілген аймағында жататындай етіліп алынады. Онда функцияның сәйкес өсімшесі

                                   Δxz=f(x+ Δx; y)-f(x; у)

Функцияның х айнымалысы бойынша М (х; у)нүктесіндегі дербес өсімшесі деп аталады. Осыған ұқсас функцияның у айнымалысы бойынша дербес өсімшесі де келесідей анықталады        

                             Δуz=f(x; y+ Δy)-f(x; у).                       

Анықтама 1. Егер шегі

                                          Δxz          Δуz

                                   lim ——  (lim—— )

                                                         Δх→0   Δх      Δу→0     

 

бар болса, онда ол z=ƒ(M)функциясының М нүктесіндегі х айнымалысы ( у айнымалысы) бойынша дербес туындысы деп аталады және келесі символмен белгіленеді:

                   z΄x,ƒ΄x,д²z  ,дƒ  ( z΄у,ƒ΄у,д²z  ,дƒ).

                         &

1234
скачать работу

Функция және оның түрлері,оларды есептеп шығару теоремалары

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ