Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Функция және оның түрлері,оларды есептеп шығару теоремалары

nbsp;    дх    дх(            дх    дх )

 

Анықтама 2. z=ƒ(M)функциясының М(х; у)нүктесіндегі, х және у айнымалыларының сәйкес Δх және Δу өсімшелеріне қатысты толық өсімшесі деп Δz=ƒ(x+Δx; y+Δy)(x;y)функциясын айтады.

Анықтама3. z=ƒ(M)функциясы М нүктесінде дифференциалданады деп аталады, егер оның бұл нүктедегі толық өсімшесі келесі түрде өрнектелетін болса:

              Δz = АΔх + ВΔy+ α(Δx; Δy) Δx + βx; Δyy,

мұндағы А және В - сандары, Δх және Δy мәндеріне тәуелсіз, ал α(Δх; Δy)және Вх; Δy)- Δх→0, Δу→0болғандағы шексіз аз функциялар.

Теорема 1. Егер z(M)функциясы М нүктесінде дифференциалданатын болса, онда ол бұл нүктеде үздіксіз.

Теорема2. Егер z(M)функциясы М(х; у)нүктесінде дифференциалданатын болса, онда оныңбұл нүктедеx(x)және f΄y(x;y)дербес туындылары болады, сонымен қоса

                         x(x;y)= A,f΄y(x;y)= B.

Теорема3.(функция дифференциалдануының жеткілікті шарты). Егер z(M)функциясының М нүктесінің қандай да бір  δ- маңайында дербес туындылары болып және М нүктесініңөзінде бұл туындылар үздіксіз болса, онда функция М дифференциалданады

Жоғары ретгі дербес туынды ұғымдарын да қарастыруға болады. Олар келесі түрде анықталады:

    д²z  =  д (дz),  д²z  =  д (дz),  д²z  =д (дz),д²z  =д (дz).

    дх²      дх   дх  дхдy   дy  дх   дхдy   дх  дy  дy²     дy  дy

 

д²z  ,  д²z   түріндегі дербес туындылар М аралас туындылар

дхдy  дyдx

депаталады.

 

Теорема 4. Егер    д²z  ,  д²z     туындылары М нүктесінің

                            дхду  дудх

қандай да бір δ-маңайында бар болып және М нүктесінің өзінде бұл туындылар үздіксіз болса, онда олар бұл нүктеде өзара тең және келесі теңдік орындалады

д2z  ,(x;y)=д2z ,(x;y).

дхду           дудх

 

Теорема 5 (Тейлор). Айталықz=f(x; у)функциясы (п+1)-шіретке дейінгі дербес туындыларымен қоса М нүктесінің қандай да бір δ- маңайында үздіксіз болсын. М1(х+Δх; у+Δу)нүктесі осы аймақта жатсын. Онда бұл функцияныңМ нүктесіндегі Δf(M1)(M)өсімшесін келесі түрде көрсетуге болады

Δƒ=(х;у)d2f(x;y) +...dnf(x;y)+dn+1ƒ(х + θΔх;у + θΔу),0<θ<1

                   2!              п!                    (п+1)!

 

 

 

          Екі айнымалылы функцияның экстремумдары.

z=f(x;у)функциясы М0 (х00)М нүктесінің қандай да бір маңайында анықталсын.

Анықтама. z=f(x;у)функциясының М0 (х0; у0) нүктесінде локальды максимумы (минимумы) болады, егер кез-келген М (х;у) нүктесі үшін f(x;y)≤f(x0;y0)(f(x;y)≥f(x0;y0)) теңсіздігіорындалатындай М0 нүктесінің маңайы бар болса.

Локальды максимум және локальды минимум нүктелері экстремум нүктелері деп аталады. Анықтамадан шығатыны, егер z=f(x;у)функциясының М0 нүктесінде экстремумы болса, онда М0 нүктесінің қандай да бір маңайында Δz=ƒ(M)(M0) толық өсімшесі келесі теңсіздіктің бірін қанағаттандырады

Δz ≤ 0     локальды максимум болған жағдайда,

Δz ≥ 0     локальды минимума болған жағдайда.

Және керісінше, егер М0 нүктесінің қандай да бір аймағында бұл теңсідіктің бірі орындалса, онда функнияның М0 нүктесінде экстремумы бар болады.

Теорема 1 (экстремумның қажетті шарты). z=ƒ(x)функциясының М0 (х00)нүктесінде локальды максимумы болып және М0 нүктесінде бірінші ретті дербес туындылары болса, онда бұл нүктеде бірінші ретті дербес туындылары нөлге тең, яғни        x(x0;y0) = 0, f'y(x0;y0) = 0.

Теорема 2 (экстремумның жеткілікті шарты). М0 (x0;y0) нүктесі және оның қандай да бір маңайында f(x; у) функциясының үздіксіз екінші ретті дербес туындылары бар болсын.

Δ= f"xx(x0;y0) f"(x0;y0)‌‌‌

     f"(x0;y0) f"уу(x0;y0)    белгілеуін енгізейік, онда:

 

а)   егер   Δ>0      болса,   онда  М0  нүктесінде   функцияның

экстремумы  бар,  және де   f"xx<0   болса,  онда ол

1234
скачать работу

Функция және оның түрлері,оларды есептеп шығару теоремалары

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ