Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Труд

                 МОЗ
                     Держатомнагляд
                     МВС

   Обмеження використання праці    Мінпраці
 жінок у нічний час відповідно до    Держнаглядохоронпраці
 вимог законодавства (організаційно-   Мінсоцзахист
 методична робота)            Фонд соціального стра-
                     хування
                     МОЗ
                    Держатомнагляд…
Т.о и специальные и общие органы государства осуществляют свои полномочия
по вопросам охраны труда.


  Эти органы, осуществляя свои полномочия по наблюдению за соблюдением
законодательных актов по охране труда соответственно являются субъектами
трудового права.
  Местные госадминистрации и Советы народных депутатов  в  границах
соответствующей территории так же являются субъектами трудового права,
когда обеспечивают реализацию государственной политики в области охраны
труда, формируют при участии профсоюзов программы мероприятий по вопросам
безопасности гигиены труда и производственной среды, осуществляют контроль
за соблюдением нормативных актов по охране труда, устанавливают квоту для
приёма на работу молодёжи, инвалидов.           СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1. Конституция Украины
2. КЗоТ
3. Закон Украины « О предприятиях в Украине» от 27 марта 1991 года  N 887-
 XII
4. Закон Украины от 20 декабря 1991 г. «Про селянське (фермерське)
 господарство» ст. 2 N 2009-XII
5. Закон України "Про охорону праці"
6. Закон Украины «О собственности» от 7 февраля 1991 года N 697-12
7. Закон Украины «Про господарські товариства» от 19 сентября 1991 г.N 1576-
 XII
8. Закон Украины «О занятости населения» от 01.03 91
9. Закон Украины «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
 приватизацію)» от 6 марта 1992 г. N 2171-XII

(

10. О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
11. Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
12. В.И. Скрипка «Трудовое право в схемах» Москва «SCS» 1997
13. Маврин С.П. «Современные проблемы общей части российского трудового
 права: Учебное пособие» СПб 1993
14. Прокопенко В.И «Трудовое право » Киев «Вентури» 1996
15. Снигирева И.О. «Профсоюзы и трудовое право» Москва 1983
16. А.С. Пашков О.В. Смирнов «Советское трудовое право Учебник» Москва 1988


( О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
(( Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
(( А.М. Куренной «Трудовое право: на пути к рынку» Москва «Дело» 1997
(( О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
(( Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
( О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
( (О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
(( Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
( создана на основе В.И. Скрипка «Трудовое право в схемах» Москва «SCS»
1997
с учетом украинского законодательства
(( Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
(О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
( например ст. 190, 191 КЗоТ
(( Маврин С.П. «современные проблемы общей части российского трудового
права: Учебное пособие» СПб 1993
( (на основании Конституции Украины, норм КзоТ, действующего
законодательства о труде
( ( на основании Конституции Украины, норм КзоТ, действующего
законодательства о труде

( Маврин С.П. «Современные проблемы общей части российского трудового
права: Учебное пособие» СПб 1993
( например, Закон Украины «О занятости населения» от 01.03 91
( «Трудовое право. Учебник» О.В. Смирнов Москва 1997 –Проспект -
( Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
( ст. 2 Закона Украины «О собственности» от 7 февраля 1991 года N 697-12
«п 4. Власність в Україні виступає в таких формах: приватна,
колективна, державна. Всі форми власності є рівноправними.»

( « О предприятиях в Украине» от 27 марта 1991 года  N 887-XII
«Підприємства можуть об'єднуватись в:
 асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації
господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у
виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників;
   корпорації  -  договірні  об'єднання,  створені   на   основі
поєднання  виробничих,  наукових  та  комерційних  інтересів,  з
делегуванням  окремих  повноважень   централізованого   регулювання
діяльності кожного з учасників;
   консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і
банківського капіталу для досягнення спільної мети;
   концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових
 організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової
залежності від одного або групи підприємств;
   інші об'єднання за галузевим, територіальним та  іншими
принципами»

( подтверждением сказанного может быть ст. 22, Закона Украины «Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» от 6
марта 1992 г. N 2171-XII  1. Право володіння, користування і
розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця з  моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. 2. Після  придбання
об'єкта  його  новий  власник стає правонаступником прав і обов'язків
приватизованого підприємства. (в соответствии с этим права собственника не
могут нарушаться)

( Ст.66. Закон Украины «Про господарські товариства» от 19 сентября 1991
г.N 1576-XII До господарських товариств належать: акціонерні товариства,
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.


( Ст.66. Закон Украины «Про господарські товариства» от 19 сентября 1991
г.N 1576-XII Повним визнається таке товариство, всі  учасники   якого
займаються спільною підприємницькою  діяльністю  і  несуть  солідарну
відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Ст.75.Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним
або більше учасників, які здійснюють від імені товариства підприємницьку
 діяльність  і  несуть  відповідальність  за зобов'язаннями товариства
всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність  яких
 обмежується  вкладом  у  майні  товариства  (вкладників).  Якщо  у
командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з  повною
 відповідальністю, вони несуть  солідарну відповідальність за боргами
товариства.
( Закон Украины «Про господарські товариства» от 19 сентября 1991 г.N 1576-
XII Ст. 25  « До акціонерних товариств належать: відкрите
акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом
відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах;  закрите  акціонерне
товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть
розповсюджуватися шляхом  підписки,  купуватися  та продаватися на
біржі.»

( Закон Украины от 20 декабря 1991 г. «Про селянське  (фермерське)
господарство» ст. 2 N 2009-XII
«Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути подружжя,
їх батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші родичі, які
об'єдналися для роботи в цьому господарстві Членами селянського
(фермерського) господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі,
які працюють у ньому за трудовим договором  (контрактом,
угодою).»
( на основании ст. 9 КЗоТ
( В соответствии с законом «О предприятиях в Украине»
( «Трудовое право. Учебник» О.В. Смирнов Москва «Проспект 1997»
( Л.А. Сыроватская “Трудовое право” Москва “Высшая школа” 1997
( Прокопенко В.И «Трудовое право » Киев «Вентури» 1996
( Закон Украины «О предприятиях в Украине» от 27 марта 1991 года  N 887-
XII

( Смирнов О.В. «Трудовое право Учебник» Москва 1997 «Проспект»
( Смирнов О.В. «Трудовое право Учебник» Москва 1997 «Проспект»
( Например, О.В. Смирнов, А.С. Пашков, Маврин С.П. и др. авторы не считают
собственника субъектом трудовых отношений

( Прокопенко В.И. «Трудовое право» Кив «Вентури» 1996 год
( Прокопенко В.И. «Трудовое право» Кив «Вентури» 1996 год
( Прокопенко В.И. «Трудовое право» Кив «Вентури» 1996 год
( Снигирева И.О. «Профсоюзы и трудовое право» Москва 1983
( А.С. Пашков О.В. Смирнов «Советское трудовое право Учебник» Москва 1988
( Снигирева И.О. «Профсоюзы и трудовое право» Москва 1983
( «Трудовое право Учебник»О.В. Смирнов Москва «Проспект» 1997
( Снигирева И.О. «Профсоюзы и трудовое право» Москва 1983
( ( «Трудовое право Учебник» О.В. Смирнов Москва «Проспект» 1997
( О.В. Смирнов «Трудовое право Учебник» Москва «Проспект» 1997
( Снигирева И.О. «
Пред.1112
скачать работу

Труд

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ