Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Басқару элементтерін жобаның орындалу барысында модификациялануы Другие рефераты
Диалогтық терезе Диалектика сознательного и бессознательного Енгізілген мәндердің дұрыстығын тексеру Динамика межличностных конфликтов в трудовом коллективе

Жұмыс мақсаты:Басқару элементтерінің қасиетін программалық жолмен өзгерту  мүмкіндігін меңгеру.

 

Элементтердің қасиеттерінің мәндерін проектілеу барысында анықтаумен қатар, қолданушы бұл тереземен жұмыс жасау барысында да өзгерте алады немесе кез келген элементтің әдісін шақыруына болады.

 

Жаттығу№1.     Элементті басқару

1. СервисМакросРедактор Visual Basic менюі арқылы редакторға кіріңіз.

2.  Жаңа диалогты терезе құрып, оған CheckBox, Frame, CommandButton ажыратқышты қойыңыз. Frame рамкасына тағы да 4 ажыратқыш алып қойыңыз.

Басқару элементтеріне төмендегі суреттегідей тақырыптар беріңіз

 

 

3. Кодттар терезесін ашу үшін жоғарғы ажыратқышты екі рет шертіңіз. CheckBox1 элементінің Changer оқиғасының мынадай процедурасын теріңіз:

Private Sub CheckBox1_Change()

With Me

If .CheckBox1.Value Then              ‘отключение опций

.CheckBox4.Enabled = False

.CheckBox5.Enabled = False

Else                                                   ‘включение опций

.CheckBox4.Enabled = True

.CheckBox5.Enabled = True

End If

End With

End Sub

 

4. Стандартты модуль құрып, оған мынадай екі процедураны жазыңыз:

Private Sub CheckOptions()

Dim msg As String

msg = "Выполняю проверку на"

With UserForm1

If .CheckBox2.Value Then msg = msg & vbCrLf & "корректность дат"

If .CheckBox3.Value Then msg = msg & vbCrLf & "согласованность данных"

If .CheckBox4.Value Then msg = msg & vbCrLf & "правильность расходов"

If .CheckBox5.Value Then msg = msg & vbCrLf & "правильность доходов"

MsgBox (msg)

.hide

End With

End Sub

 

Public Sub SetOptions()

UserForm1.Show

End Sub

     SetOptions процедурасы форманы ашып, ондағы ажыратқыштарды таңдап қосуға мүмкіндік береді, таңдаған соң “Проверка” түймесін шертіңіз, нәтижесінде таңдау нәтижесінен тәуелсіз хабарлама шығады.

5. Командалық түймені бір шерту барысында орындалатын оқиғаны өңдеңіз:

Private Sub CommandButton1_Click()

CheckOptions

End Sub

6. Программаны орындап көріңіз. Терезе пайда болады.

 

 
 

 

 

Осы күйінде “Проверка” түймесін шертіңіз, мына хабарлама шығады:

 

 
   

 

 

 

Жаттығу №2.       

Диалогты терезенің өлшемін өзгерту.

1. Редакторға еніңіз.

2. Жаңа диалогты терезе ашып, оған екі белгі label6 екі енгізу өрісін және командалық түйме (CommandButton) қойыңыз.

3. Форманың мынадай оқиғасын құрыңыз:

 

Private Sub UserForm_Initialize()

   ‘ Отсечение нижней части формы

Me.Height = 60

End Sub

 

 
   


Оны ашқанда мынадай түрде болады

 

Private Sub CommandButton1_Click()

With Me

            ‘ Установить нормальную высоту формы

.Height = 200

            ‘ Задать значения ранее не видимых полей

.TextBox1.Text = 1570

.TextBox2.Text = 1500

End With

End Sub

 

Бұл түймені шерткенде форма түрі мынадай болады:

 

 

 
   

 

Жаттығу №3. Мәндердің корректілігін тексеру

1. Редакторға еніңіз.

2. Жаңа форма ашып, оған біз белгі (label), бір енгізу өрісін және CommandButton қойыңыз. Енгізу өрісіне ауру адамның дене қызуын (34-тен кем емес, 42-ден артық болмайтындай етіп) енгізу керек, егер бұл        шықса, сәйкес хабарлама беріледі.

3. Енгізу өрісі элементтерінің Exit оқиғасының өңдегішін құрыңыз. Ол:

Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

Dim msg As String

Const MinTemp = 34

Const MaxTemp = 42

msg = "Ошибка ввода:" & vbCrLf

‘ Проверка, являются ли данные числовыми

If Not IsNumeric(TextBox1.Text) Then

msg = msg & "Введите числовые данные"

MsgBox msg

Cancel = True ‘ Оставляет фокус в поле ввода

ElseIf TextBox1.Text < MinTemp Then

msg = msg & "Температура слишком низкая" & vbCrLf & "Проверьте, что с Вашим больным!"

MsgBox msg

Cancel = True ‘ Оставляет фокус в поле ввода

ElseIf TextBox1.Text > MaxTemp Then

msg = msg & "Температура слишком высокая" & vbCrLf & "Проверьте, что с Вашим больным!"

MsgBox msg

Cancel = True  ‘ Оставляет фокус в поле ввода

Else

GlobeVar = TextBox1.Text

Debug.Print GlobeVar

End If

End Sub

 

 

 
   


4. Программаны өңдеңіз, нәтижесі

 

Жаттығу №4.   Қолданушы терезесін құру.

Жаңа диалогты терезе құрып, ажыратқыштар, командалық түйме, енгізу өрісін қойыңыз. Мынадай оқиғаларын өңдегіштерді құрыңыз.

1. Енгізу өрісін үшін мәндердің корректілігін тексеретін.

2. Ажыратқыштарға – терезенің өлшемін және түрін өзгерту.

3. Түймеге – терезені жабу (Hide).

скачать работу


 Другие рефераты
Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
ПІКІР МЕН СӨЙЛЕМНІҢ ҚҰРЫЛЫС ЖАҒЫНАН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ
Казахстан в период укрепления тоталитарной системы
Образование казахской народности


 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ