Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

КАПИТАЛ _ОЗ_АЛЫСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ВАЛЮТАЛЫ_ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ РЕТТЕУ

азіргі уақытта сол заңға көптеген толықтырулар мен өзгертулер еңгізілуде.
ҚР-да валюта операцияларын жүргізу ережесі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі № 115 қаулысымеп бекітілген.
Осы Ереже «Валюталық реттеу туралы» және «Қазақстан Республи-касының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының зандарына сәйкес жасалды, ол валюта операцияларын жүргізу тәртібін айқындайды және валюталық бақылауды жүзеге асырудың негізгі принциптерін белгілейді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазақстан Республикасында КASE қор нарығында тек акция , облигациялармен ғана емес, сонымен қатар валюталық операциялар да жасалады.
Қазақстан Республикасында валюталық реттеу туралы заңы 1996 жылы 24 желтоқсанда қабылданды және қазіргі уақытта сол заңға көптеген толықтырулар мен өзгертулер еңгізілуде.
Валюталық жүйенің басты элементі – валюталық бағам. Валюталық бағамның қалыптасуына ықпал ететін факторлар қатары анықталған. Шетел валюталарының бағам-дарының әр түрлі түрлері мен баға белгіленімдері берілген.
Валюталық қатынастар – бүл ұлттық шаруашылық қызметтерінің нәтижелері мен өзара алмасуына қызмет ететін және дүниежүзілік шаруашылықтағы валюталардың қызмет етуі барысында қалыптасатын қоғамдық қатынастар жиынтығы.
Валюталық нарықтарды валюталық операцияларды жүргізудің негізіне халықаралық сауда, сонымен байланысты көрсетілген қызметтер және капиталдар мен несиелердің халықаралық қозғалысы жатады. Валюталық нарықтар валютаға деген сұраныс пен ұсыныс негізінде валюталарды сатып алу-сату операциялары жүргізілетін ресми орталықты біл-діреді. Валюталық операцяилардың көлеміне байланысты ва-люталық нарықтар халықаралық, аймақтық және ұлттық болып бөлінеді.
Валюталық нарықтардың қатысушыларын екі басты топқа бөледі: пассивті – валюталық операцияларды жүргізу қажет болғанда басқа банктерден және брокерлік фирмалардан баға белгіленімін білгісі келетіндер; активті – баға белгіленімін сұрағандар үшін банктерге бағаны қоюшылар.
Шетел валютасы халықаралық төлем айналымында ең бастысы банктік және неиелік айналыс құралдары – телеграфтық және пошталық аударымдар, чектер, тратталар түрінде болады. Әр түрлі елдердің валюталарының салыстырылуы олардың өндіріс және айырбас процесінде калыптасатын оъективті кұндык катынастарына негізделеді.
Валюталық бағам — басқа елдің ақша бірлігіне қатыс-ты сол елдің ақша бірлігінің бағасы. Ол заңды түрде бекітілген валюталык паритет шеңберінде ауытқып отырады.
Валюталардың баға белгіленімі айырбас үшін ұсы-нылған екі ақша бірлігінің шекті қатынасын анықтауға мүм-кіндік жасайды. Валюталық баға белгілеу түрі валютаның жағдайына, оның бағамының деңгейіне әсер етпейді, өйткені валюта бағамының мәні қалады, ал оның формасы өзгереді.
Сауда-өнеркәсіптік клиенттер үшін валюталар баға белгілеу кросс-бағам негізінде бекітіледі, ол екі валютаның өзара қатынасының үшінші валютаға қатысты анықталуын сипаттайды.
Валюта нарығы – қаржы нарығындағы ең үлкен нарық. Валюта нарығы кез келген елдің экономикасында қан айналымының ролін атқарады. Валюта нарығын реттеу – ел экономикасын реттеудің алғы шарты.
Пайдаланылған әдебиеттер:

1.ҚР “Бағалы қағаздар нарығы”туралы Заңы. Егемен қазақстан 3 шілде 2003ж.
2.ҚР “Валюталық реттеу туралы” Заңы. 24 желтоқсан 1996ж.
3.У.М.Искаков, Д.Т. Бохаев, Э.А.Рузиева. Финансовые рынки и посредники. А., 2005.
4. Стайнер Б. Клчевые рыночные концепции. М., 2004.
5. К. Ж. Бертаева. Казахстанский валютный рынок. А., 2005.
6. Г.С. Маргацский. Валютный дилинг.А., 2004.
7. Таран В.А. FOREX: фундаментальный анализ валютных рынков. М., 2005.
8. Ғ.С.Сейтқасымов. Ақша, несие, банктер. А, 2001.
9. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. А.,2004.
10. К.Ж.Бертаева. Валютный рынок и валютные операции. А., 2000.
11. Бюллеттень нормативных правовых актов. №26. А., 2001г

12345
скачать работу

КАПИТАЛ _ОЗ_АЛЫСЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ВАЛЮТАЛЫ_ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ РЕТТЕУ

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ