Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Физика, химия6М011000 – Физика және 6М060400 – Физика магистратура мамандығына түсу емтиханына арналған СҰРАҚТАРЫ

Қатты дененің кинематикасы. Материалдық нүктенің кинематикасы. Уақыт туралы ұғым. Қатты дененің динамикасы. Массасы айнымалы дененің динамикасы. Соқтығысу. Еркін және еріксіз тербелістер. Бүтін ортадағы толқындар. Акустика элементтері. Сұйықтардың (газдардың) тепе-теңдігінің және қозғалысының негізгі теңдеулері. Бернулли теңдеуі. Молекулалық қозғалыстың кинематикалық сипаты. Броундық қозғалыс. Қысым. Температура. Статистикалық әдіс. Максвелдің үлестірілуі. Больцманның үлестірілуі. Молекула аралық әсерлесуші газдар (нақты газдар) және сұйықтар.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Авиация

Авиация (франц. aviation, лат. аvis - құс) – Жер маңайындағы әуе кеңістігінде ауадан ауыр аппараттармен (ұшақ, тікұшақ, т.б.) ұшуды білдіретін ұғым.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 673
Автомобильдің қысқаша тарихы

Автомобиль (гр. αὐτο — өздігінен және лат. mobilis — қозғалушы) немесе машина, өздігінен қозғалатын, жолаушыларды, сондай-ақ өз қозғалтқышын немесе моторын тасымалдауға арналған, моторлы және дөңгелекті көлік түрі. XXI ғасырда автомобиль негізгі технологиялық құрал есебінде саналады. Жүздеген миллион тонна жүк, миллиондаған адам, т.б. жүктер автомобильдермен тасымалданады. Барлық алдыңғы қатардағы мемлекеттер өте тиімді саналатын автомобильдер шығарумен айналасады. Олар дарынды адамдардың бірнеше ұрпақтарының ғылыми ізденісі нәтижесінде шығарылуда.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Азот

Азот II периодта, V топтыц Heri3ri топшасында орналаскан. Азоттан баска ол топшаны, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb жене висмут Bi элементтер1 курайды. Бул элементтердщ ец сырткы энергиялык денгейшес1нде бес электрон бар. Мысалы, азоттьщ атомында электрондардыц орналасуы
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 2821
Акустика

Акустика (грек тіліде άχούω, akustikos — естілетін, тыңдалатын) — физиканың ең төменгі жиіліктен (шартты түрде 0 Гц) ең жоғарғы жиілікке (1011-1013 Гц) дейінгі аралығын қамтитын серпімді тербелістер мен толқындардарды және олардың затпен өзара әсерлесуі мен түрліше қолданылуын зерттейтін саласы.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 1141
Алюминий – ХХ ғасыр элементі

Алюминий. Академик А.Е.Ферсман алюминийді ХХ ғасыр элементі, сондықтан бұл ғасырды алюминий дәуірі деуге де болады деген.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 847
Ароматика лық субстраттар, орын басушылардың жіктелуі

Дәріс мақсаты: Студентке Ароматика лық субстраттар, орын басушылардың жіктелуі. ры туралы түсінік беру. (Молекулалық құрлысын, алыну әдісін, химиялық қасиеттерін, 1. Ароматика лық субстраттар, орын басушылардың жіктелуі. 2. Номенклатурасы мен изомериясы 3. Алыну жолдары 4. Физикалық және химиялық қасиеттері
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Ароматты көмірсутектер дегі орын басу реакциялары

Дәріс мақсаты: Ароматты көмірсутектер дегі орын басу реакциялары. 1. Ароматты көмірсутектердің құрылысы, номенклатурасы мен изомериясы, алыну жолдары, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы 2. Ароматикалақ электрондық құрылысы 3. Номенклатурасы мен изомериясы 4.Алыну жолдары
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
АРОМАТТЫ КӨМІРСУТЕКТЕРІМЕН УЛАНУ

Ароматты көмірсутектеріне бензол және оның гамологтары жатады. Ол басым гемопоэзді зақымдайтын уларға жатады. Ароматты көмірсутектеріне бензол жатады. Бензол – бұл арнайы хош иісі бар сұйықтық. РЕК (ПДК) – 5 мг/м3. Спиртте, майда, эфирде жақсы ериді, ал суда мүлде ерімейді. өндірісте бояғыштарды, лактарды ерітуде жиі қолданылады, сонымен қатар әртүрлі қосындыларды алуда (хлорбензол, стирол). Ену жолдары.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Атом және атом ядросы

Барлық заттар бөлiнбейтiн аса ұсақ бөлшектерден – атомдардан тұрады деген ұғым ерте қалыптасқан болатын. Егер атом шындығында заттың бөлiнбейтiн алғашқы кiрпiштерi болса табиғаттағы кездесетiн сан алуан заттарға сан алуан атомдар сәйкес қойылуы тиiс. Бұлай болуы бiр жағынан күмән туғызады.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 5867
БІЛІКТІ БАЙЛАНЫСШЫ

Маңғыстау облыстық телекоммуникациялар дирекциясының Бас директоры Ержан Әбенұлы Сәрсембаев жайында бір үзік әңгіме Алаш баласы азаттық алған, ақырып теңдік сұраған күн еді бұл. Елдігіміздің еңсесін әйгілеген 20 жылда Қазақ елін әлем таныды, ақындарша айтқанда «Сәлеміңді алмайтын елдер, саулығыңды сұрайтын» халге жетті. Азат ел болған Қазақ баласы тәуелсіздіктің арқасында тарихын түгендеп, рухани болмысын бүтіндеді. Елбасының салихалы саясаты арқасында ұлттық рухы берік, саяси жүйесі тұрақты экономикалық әлеуеті мықты, бәсекеге қабілетті, халықаралық беделі зор алпауыт мемлекет құрылды.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Биосфера мен биота эволюциясының механизмдері

1 Биологиялық эволюцияның механизмдері Биологиялық эволюцияның қазіргі заманғы теориясы төмендегілерді бөліп көрсетеді: - эволюция басталатын элементарлық құрылымды – яғни жеке особь немесе түр емес, популяция.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 5018
Бөлу, бөліп шығару және концентрлеу әдістері

Қазіргі аналиткалық аспаптардың элементтер ізін анықтаудағы үлкен мүмкіндіктеріне қарамастан анықталатын микроэлементтердің концентрациясы берілген аналитикалық әдістің салыстырмалы табу шегінен аз болғанда, алдын-ала концентрлеуді қолданады. Ол – матрицаны бөгет жасайтын қоспаларды жоюға жағдай туғызады, үлкен өлшендіні талдау үшін пайдалануға мүмкін жасайды, қамақты татпа алуды жеңілдетеді. Концентрлеу нәтижесінде микроэлементтердің табу шегін бірнеше ретке елеулі кемітуге болады.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Галактикалар мен жұлдызды жүйелердің эволюциясы

Галактикалардың құрылымы мен пайда болуы туралы зерттейтін космологиямен ғылымымен қатар космогония (грекше: “гонейа” – туылу деген мағынаны білдіреді) – космостық денелер мен олардың жүйелерінің шығу тегі мен дамуын зерттейді (космогонияның планеталық, жұлдыздық, галактикалық түрлері бар). Галактикалар дегеніміз, тек шар тәрізді ғана емес, спираль, эллипс, т. б. тәрізді ортасында ядролары бар жұлдыздар мен олардың жүйелерінің алып жиынтықтары болып саналады. Галактикалар миллиардтап саналады, сондай – ақ олардың әрқайсысында миллиардтаған жұлдыздар бар.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 2236
Диенкөмірсутектерінің қосылу реакциялары

Дәріс мақсаты: Диенкөмірсутектерінің қосылу реакциялары жіктелуі, құрылысы, номенклатурасы, алынуы, химиялық қасиеттері 1. Диендер. Олардың электрондық құрылысы 2. Номенклатурасы мен изомериясы
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Жарықтық ластану

Жоспары 1. Жарықтың ластану себептері 2. Жарықтың ластану салдары 3. Электроэнергия шығымы 4. Тірі организмдерге әсері 5. Астрономиялық бақылауларға әсері 6. Жарықтық ластанумен күрес
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Жер планетасының эволюциясы

Жерді Күн жүйесінің планетасы және аспан денесі ретінде қарастырсақ, ол диск тәрізді айналып тұрған газды - шаңды бұлттан 4,7 млрд жыл бұрын пайда болған. Қазіргі кезде осы бұлттың температурасына деген көзқарас бойынша зерттеушілердің бірнеше тобын көрсетуге болады. Олардың бір тобының ойы бойынша (В. Гольдшмидт.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 1700
Жердің жалпы ерекшеліктері

Жер күн жүйесінің басқа планеталары сияқты әр түрлі жұлдыздардың шаңы мен газдарынан құрылған. Жердің геологиялық жасы 4,5-5 млрд жыл деп есептеледі . Алғашқы геологиялық сатыдан бастап жер беті материктік көтерулер мен мұхиттық ойпандарға бөлінген.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 1246
Жеңіл өнеркәсібі

Жеңіл өнеркәсібіне зығырды, конопляны,кендірді,жүнді, жібек пен мақтаны бірінші өңдеуден өткізетін, мата шығаратын кәсіпорындар, тері зауыттары және халықтың мұқтажына қажетті тауарлар өндіретін фабрикалар жатады. Қазақстанда ең дамыған, халық мұқтажын өтеуде зор маңызы бар салаларға тігін, жүн, тоқыма, тері- аяқкиім және аң терісінен қажетті бұйымдар шығаратын өңдірістерді жатқызуға болады.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Жұлдызды аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі

Координаттардың экваторлық жүйесі. Жер бетіндегі кез келген елді мекеннің географиялық координаталармен бір мәнді белгіленетіні сияқты, шырақтардың аспан сферасындағы орны экваторлық координаттармен анықталады. Олармен таныспай тұрып, «аспан экваторы» және еңкею дөңгелегі» деген ұғымдарды енгізіп алайық.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 1060
Зерттелетін затты суда, қышқылда және сілтілерде еріту

Заттың ерігіштігін оның өте аз мөлшерімен жүргізіп анықтайды. Қатты затты әуелі суық, одан кейін ыстық суда ерітеді. Егер зат толық ерімесе, тұнбаны центрифугалап, микропипетка көмегімен бөліп алады. Сулы экстрактты сағат шынысына қойып, буландырады. Зерттелетін затты сұйытылған хлорсутекті қышқылда ерітеді. Егер зат ерімесе, концентрацияла хлорсутек қышқылында ерітеді. Сол сияқты HNO3, H2SO4, HF (платина немесе полиэтилен ыдыста) және хлор қышқылдарында, патша рағында, аммиак ерітіндісінде, күйдіргіш сілті, органикалық еріткіштерде ерітіп көріп, зерттейді.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Идеал газдар туралы

Реал жүйелердің құрылысы және күй теңдеуі. Біз мектепте көбіне идеал жүйелердің заңдылықтарын оқимыз. Ең алдымен идеал газдың заңдылықтарын еске түсірейік. Идеал газ деп молекулаларының арасында алыстан әсерлесу потенциалы жоқ, әсерлесу тек молекулалар өз-ара соқтығысу кезінде ғана болатын газды айтады. Егер біз осындай газдың күй теңдеуін білсек, ол теңдеуден газда болатын процесстердің, және басқада заңдылықтарын шығарып алуға болады.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Изотоп

Радиоактивтiк құбылысты зерттеу атом ядролары.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 725
ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕР

Иондаушы сәулелер тарихы. Өндірістік ортада жаңа гигиеналық фактордың пайда болуы(иондаушы сәулелер) өткен жүз жылдықтың соңындағы физика аумағындағы үлкен бір ашылулармен байланысты. 1895 жылы – Вильям Конрад Рентгенмен рентген сәулесінің ашылуы.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Кванттық теорияның шығуы

Физикада болған ең ұлы тоңкерiс ХХ ғасырдың бас кезiне дәл келедi. Тәжiрибеде байқалңған жылудың сәуле шығару (қызған дененің электромагниттiк толқындар шығаруы) спектрлерiне энергияның үлестiрiлу заңдылықтарын түсiндiру мүмкiн болмады. Максвеллдiң сан рет тексерiлген электромагнетизм заңдарын заттың қысқа электромагниттiк толқындар шығару проблемасына қолданбақшы болғанда, кенет «қарсылық керсеттi».
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 714
Кеңістік және уақыт теориясының мәселелері

Кеңістік және уақыт туралы түсініктердің дамуы Салыстырмалылық теориясы Қазіргі кездегі физикадағы детерминизм және себептілік Динамикалық және статистикалық заңдар
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Кеңістік және уақыт теориясының мәселелері

Кеңістік және уақыт туралы түсініктердің дамуы Салыстырмалылық теориясы Қазіргі кездегі физикадағы детерминизм және себептілік Динамикалық және статистикалық заңдар
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Ковалентті байланыстың табиғаты

Байланыстардың үзілу әдістері және органикалық реакциялардың механизмі 1. А:В молекуласы гомолитикалық жолмен ажырағанда байланыстырушы электрон жұбы тең бөлінеді де, сыртқы электрон құрылыстары бірдей бөлшектер түзіледі. Мұндайзарядсыз бөлшектер радикалдар (Ŕ) деп аталады.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Конденсациялану реакцияларының механизімі, қышқылды, сілтілі катализ

Дәріс мақсаты: Конденсациялану реакцияларының механизімі, қышқылды, сілтілі катализ түсіндіру 1. Конденсациялану реакцияларының механизімі, қышқылды, сілтілі катализ. 2. Номенклатурасы мен изомериясы 3. Алыну жолдары 4. Физикалық және химиялық қасиеттері 5. Қолданылуы
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
Күй диаграммалары туралы ұғым

Қорытпаның қасиеттері оның құрылымына тәуелді. Температура өзгергенде қорытпаның құрылымы өзгереді, яғни қасиеттері де өзгереді. Қорытпаның кұрылымы, құрамы және температурасы арасындағы тәуелділікті «күй диаграммасы» деп аталатын кестемен көрсетуге болады.
Тип работы: Реферат      Раздел: Физика, химия     Скачиваний: 0
1234


 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ